2 years ago

làm bằng đại học ngoại ngữ

làm bằng đại học cao đẳng trở nên tấm gương về sự không ngừng phấn đấu để các cầu thủ trẻ soi vào, nhưng thực tiễn đặc thù của bóng đá Việt Nam khiến hồ hết các cầu thủ chẳng th read more...